Povezava VBIT-GP z e-arhivom Pošte Slovenija omogoča prenos elektronskih dokumentov (računov in tudi ostalih dokumentov v elektronski obliki) v trajno e-Hrambo na strežnike Pošto Slovenija.