Povezava omogoča samodejen prenos potrebnih informacij o vlogah, katastrskih občinah in parcelah, vezanih na izbrano zadevo ali dokument iz sistema VBIT-GP v aplikacijo PISO, ter prenos dokumentov izdelanih v sistemu PISO v ustrezno zadevo v VBIT-GP (Lokacijska informacija, Komunalni prispevek) .